Pages Menu
Rss
Categories Menu

Most recent articles

Miksi yrittäjä epäonnistuu?

Syitä siihen, miksi yritys epäonnistuu.

 

  • Tuotteella tai palvelulla ei ole tarpeeksi kysyntää. Erittäin yleinen ongelma, kun yritys aloitetaan oman kiinnostuksen pohjalta. Ongelma voi myös johtua asuinpaikasta, pienellä paikkakunnalla ei kysyntää riitä samalla tavalla kuin suuremmalla. Ollaksesi varma tuotteesi kysynnästä voit pyytää ihmisiä tilaamaan sen ennakkoon erityishinnalla, ja toimituksen lupaat myöhemmin. Jos saat tarpeeksi tilauksia, tiedät että kysyntää on. Vastaavasti palvelua myydessä voit myydä vaikkapa 10 kerran käyntikortteja.

 

  • Yhtiön kasvun pelkääminen. Joskus ainoa tie menestymiseen on kasvaa, ja yrityksen pyörittäminen liian pienellä henkilöstöllä väsyttää työntekijät tai he keskittyvät liikaa asioihin jotka eivät tuota tulosta. Kasvu ei tietenkään takaa menestystä, ja se pitää olla oikein suunniteltua.

 

  • Ei keskitytä oikeisiin asioihin. Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää tietää mitkä ovat ratkaisevat asiat sen kannalta, eikä keskittyä epäolennaiseen. Ymmärrä mitä ne ovat ne asiat jotka tuottavat eniten tulosta, ja tee myös lista asioista jotka eivät tuota tulosta. Sitten mieti onko mahdollista lopettaa niiden asioiden tekeminen tai voisiko sen automatisoida jotenkin, ettei sitä tarvitse tehdä jatkuvasti. Ulkoistaminen on myös vaihtoehto.

 

  • Kassavirran eli käteisen loppuminen. Usein varsinkin aloittavalla yrityksellä on ongelma käteisvarojen kanssa, vaikka toiminta tuottaisikin tulosta. Omien kulujen, kuten palkkojen ja tilausten maksaminen muodostuu ongelmaksi kun rahavarat ovat kiinni työvoimassa tai tuotteissa. Heti toiminnan alkaessa olisi hyvä olla suurempi summa käteisvaroja varalle, jotta toiminta voi jatkua kassavirran laantuessakin.

 

  • Liiallinen optimismi. Varsinkin yritystä aloittaessa voi ongelmana olla liiallinen optimismi ja liian vähäinen realismi. Luottamusta omaan työhön pitää toki olla, mutta sen pitää perustua faktaan. Tutustu tilastoihin ja muiden yrittäjien kokemuksiin!

 

  • Monelle yritykselle markkinointi on merkittävä kuluerä, joten sen täytyy onnistua ja olla tuottavaa. Laadi markkinointisuunnitelma. Markkinoinnin ja myyntityön pitäisi olla 50 prosenttia kaikesta yrityksen toiminnasta.