Pages Menu
Rss
Categories Menu
Miksi yrittäjä epäonnistuu?

Miksi yrittäjä epäonnistuu?

Syitä siihen, miksi yritys epäonnistuu.

 

  • Tuotteella tai palvelulla ei ole tarpeeksi kysyntää. Erittäin yleinen ongelma, kun yritys aloitetaan oman kiinnostuksen pohjalta. Ongelma voi myös johtua asuinpaikasta, pienellä paikkakunnalla ei kysyntää riitä samalla tavalla kuin suuremmalla. Ollaksesi varma tuotteesi kysynnästä voit pyytää ihmisiä tilaamaan sen ennakkoon erityishinnalla, ja toimituksen lupaat myöhemmin. Jos saat tarpeeksi tilauksia, tiedät että kysyntää on. Vastaavasti palvelua myydessä voit myydä vaikkapa 10 kerran käyntikortteja.

 

  • Yhtiön kasvun pelkääminen. Joskus ainoa tie menestymiseen on kasvaa, ja yrityksen pyörittäminen liian pienellä henkilöstöllä väsyttää työntekijät tai he keskittyvät liikaa asioihin jotka eivät tuota tulosta. Kasvu ei tietenkään takaa menestystä, ja se pitää olla oikein suunniteltua.

 

  • Ei keskitytä oikeisiin asioihin. Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää tietää mitkä ovat ratkaisevat asiat sen kannalta, eikä keskittyä epäolennaiseen. Ymmärrä mitä ne ovat ne asiat jotka tuottavat eniten tulosta, ja tee myös lista asioista jotka eivät tuota tulosta. Sitten mieti onko mahdollista lopettaa niiden asioiden tekeminen tai voisiko sen automatisoida jotenkin, ettei sitä tarvitse tehdä jatkuvasti. Ulkoistaminen on myös vaihtoehto.

 

  • Kassavirran eli käteisen loppuminen. Usein varsinkin aloittavalla yrityksellä on ongelma käteisvarojen kanssa, vaikka toiminta tuottaisikin tulosta. Omien kulujen, kuten palkkojen ja tilausten maksaminen muodostuu ongelmaksi kun rahavarat ovat kiinni työvoimassa tai tuotteissa. Heti toiminnan alkaessa olisi hyvä olla suurempi summa käteisvaroja varalle, jotta toiminta voi jatkua kassavirran laantuessakin.

 

  • Liiallinen optimismi. Varsinkin yritystä aloittaessa voi ongelmana olla liiallinen optimismi ja liian vähäinen realismi. Luottamusta omaan työhön pitää toki olla, mutta sen pitää perustua faktaan. Tutustu tilastoihin ja muiden yrittäjien kokemuksiin!

 

  • Monelle yritykselle markkinointi on merkittävä kuluerä, joten sen täytyy onnistua ja olla tuottavaa. Laadi markkinointisuunnitelma. Markkinoinnin ja myyntityön pitäisi olla 50 prosenttia kaikesta yrityksen toiminnasta.
Read More

Sovinko yrittäjäksi?

Ennen yrityksen perustamista on olennaista kysyä itseltään muutamia kysymyksiä. Vaikkei mitään mallia olekaan millainen yrittäjän tulee ehdottomasti olla, on joitain ominaisuuksia joista on suuresti apua yrityksen perustamisessa ja sen ylläpidossa. Oletko esimerkiksi varma että kestät vastuun ja sen tuoman paineen? Hyviä yrittäjän ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

– Epävarmuuden sietäminen

– Kyky tehdä rohkeasti päätöksiä ja pitää päänsä vaikeallakin hetkellä

– Kyky ottaa riskejä

– Halu oppia, kehittyä ja kasvaa

– Innostus siitä mitä tekee ja halu jakaa se muille

– Vastuullisuus, ahkeruus, pitkäjänteisyys

Tie ideasta menestyvään yritykseen ei käy nopeasti, joten kärsivällisyyttä ja omaan työhönsä uskomista tarvitaan. Hyvästä itsetunnosta on siis hyötyä. Huomaa kuitenkin, että maailmassa ei ole vain yhdenlaisia yrittäjäihmisiä, vaan kaikille on mahdollista hankkia yrityksen perustamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Sosiaaliset verkostot ovat myös tärkeitä, ja suhteita kannattaa luoda. Vuorovaikutustaitoja voi kehittää siinä missä liiketoiminnan kehittämistaitojakin. Seuraavaksi muutamia vinkkejä yritystä perustavalle:

– Usko itseesi! Alussa tuskin työmäärä vastaa tuloja, joten ole sinnikäs.

– Jos et koe olevasi kovin innovatiivinen tai luova, voit löytää näitä ominaisuuksia            yhteistyökumppaneistasi

  • Ota riskejä, mutta erittäin hallitusti ja harkitusti. Päättömästi riskien otto vain lisää epäonnistumisen mahdollisuutta.
  • Harjoittele itsenäisyyttä, sillä yrittäjänä teet valinnat itsenäisesti. Jos tämä kuitenkin tuntuu hankalalta, voi tiimiyrittäjyys olla vaihtoehto.

Jos tuntuu että paljon on opittavana yrityksen perustamista varten, tai haluat olla varma pätevyydestäsi, harkitse yrittäjäkoulutusta. Sitä järjestävät mm. yliopistot ja ammattikorkeakoulut, TE-keskukset ja elinkeinoelämän erikoisoppilaitokset. Johtamistaitoihinkin on koulutusta, ja se onkin tärkeä osa yrityksen perustamista, sillä yrittäjänä olet sen johtaja, ja johtajataidoista silloin hyötyä.

Read More